សូមជួយអ្នកទោសនយោបាយដែលពិការនេះផង​ / Cambodia: Please help this handicapped political prisoner

ចែករំលែក ៖​

១៧ វិច្ឆិកា ២០១៩ / 17 November 2019 - Handicapped political prisoner (*)

រូបថតនេះ បង្ហាញដោយមិនចាំបាច់អត្ថាធិប្បាយ អំពីលក្ខណៈងងឹតងងុល អយុត្តិធម៌ និងអមនុស្សធម៌ នៃការបង្ក្រាបនយោបាយ ក្រោមរបប ហ៊ុន សែន។ តាមព័ត៌មានចុងក្រោយ ដែលយើងទទួលបាន អ្នកទោសនយោបាយ ជាជនពិការនេះ ដែលមានឈ្មោះ ភុន យុទ្ធ អាយុ ៣២ ឆ្នាំ រស់នៅខេត្តសៀមរាប ហើយដែលអាជ្ញាធរចោទពីបទបះបោរ និងក្បត់ជាតិ មិនត្រូវបានដោះលែងនៅឡើយទេ ថ្ងៃនេះ ទោះជាសហភាពអឺរ៉ុប បានស្នើឲ្យរបប ហ៊ុន សែន ដោះលែងជាបន្ទាន់ អ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ យ៉ាងណាក៏ដោយ។
លោក ភុន យុទ្ធ ត្រូវបានគេចាប់ ពីព្រោះគាត់បាននិយាយថា គាត់មិនចូលចិត្ត ហ៊ុន សែន ហើយគាត់ត្រៀមខ្លួនទៅទទួល សម រង្ស៊ី។
បើលោកអ្នកចង់ជួយលោក ភុន យុទ្ធ សូមហៅទៅភរិយាគាត់ ដែលជាជនពិការដែរ តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ +855 96 93 53 098

(*) This photo speaks volumes about the blind, unjust and inhuman character of political repression in Hun Sen's Cambodia. According to the latest information, this handicapped political prisoner named Phun Yut, 32, living in Siem Reap province, who the authorities have accused of rebellion and treason, has still not been released despite the European Union request to Hun Sen to immediately release all political prisoners.
Mr. Phun Yut was arrested because he said he didn't like Hun Sen and would welcome Sam Rainsy.
If you want to help Phun Yut, please call his wife, also a handicapped person, at +855 96 93 53 098.

នេះជាលំនៅដ្ឋានលោក ភុន យុទ្ធ នៅទីរួមខេត្តសៀមរាប។ គាត់ត្រូវបានគេចាប់ ពីព្រោះគាត់បាននិយាយថា គាត់មិនចូលចិត្ត ហ៊ុន សែន ហើយគាត់ត្រៀមខ្លួនទៅទទួល សម រង្ស៊ី។
This is the home of Mr. Phun Yut in Siem Reap provincial capital. He was arrested because he said he didn't like Hun Sen and would welcome Sam Rainsy.

Flag Counter