សម រង្ស៊ី ៖ "ស្ថានការណ៍​នយោបាយនៅកម្ពុជា ​នឹង​ល្អ​ប្រសើរ​ឆាប់ៗ​នេះ" / Sam Rainsy: "The political situation in Cambodia will be better soon"

ចែករំលែក ៖​

១៩ វិច្ឆិកា ២០១៩ / November 19, 2019 - Interview with VOA Khmer

Flag Counter