ជុំវិញ​សន្ធិសញ្ញា​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ ២៣ តុលា​ ១៩៩១, លោក​ ញ៉ឹក​ ជូឡុង​ ប្រធាន FUNCINPEC រៀបចំសន្និសីទ​កាសែត​ និង​រាត្រី​កម្សាន្ដ អបអរការបង្រួបបង្រួមជាតិ ក្នុង​នោះ​លោកស្រី​ ជូឡុង​ សូមូរ៉ា​ មានតួនាទីជាពិធីករ​ / ... October,1991, Mr. Nhek Tioulong then president of FUNCINPEC organized a news conference followed by a dancing party to celebrate the soon-to-be signed historic Paris Peace Agreement between Cambodia warring parties. Tioulong Saumura was MC at the event.

ចែករំលែក ៖​

២០ តុលា​ ១៩៩១ / October 20,1991

Flag Counter