ហ៊ុន សែន កំពុងតែរកល្បិច បំបែក កឹម សុខា ពី សម រង្ស៊ី ក្នុងគោលបំណងគេចវេស ពីសម្ពាធសហភាពអឺរ៉ុប ដែលតម្រូវឲ្យគាត់រៀបចំឲ្យគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញ ដើម្បីធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញ នៅកម្ពុជា / Hun Sen is playing tricks to split Kem Sokha from Sam Rainsy so as to avoid pressure from the European Union requiring him to reinstate the CNRP among other measures to restore democracy in Cambodia

ចែករំលែក ៖​

២៨ វិច្ឆិកា ២០១៩ / 28 November 2019

Flag Counter