សន្តិភាពក្លែងក្លាយ ក្រោមរបប ហ៊ុន សែន / Hun Sen's fake peace

ចែករំលែក ៖​

០៤ មករា ២០២០ / 04 January 2020 - Hun Sen's fake peace (*)

"សន្តិភាព" ក្រោមរបប ហ៊ុន សែន គឺដូចជា "សន្តិភាព" ក្រោមរបប ប៉ុល ពត អញ្ចឹងដែរ។ វាជាសន្តិភាពក្លែងក្លាយ គឺគ្រាន់តែជាភាពរស្ងប់ស្ងាត់ ដែលបានមកពីការបំភិតបំភ័យ និងការភ័យខ្លាច តែប៉ុណ្ណោះ។

(*) "Peace" under the Hun Sen regime is no different from "peace" under the Pol Pot regime. It's a fake peace which only results in silence as a product of terror and fear.

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
បទសម្ភាសន៍លោក សម រង្ស៊ី ជាមួយអាស៊ីសេរី ស្ដីពី ភាពទាល់ច្រក នៃនយោបាយបំផ្លាញជាតិ និងជញ្ជក់ឈាមរាស្ត្រ ដឹកនាំដោយ ហ៊ុន សែន / In a live interview with Radio Free Asia (RFA) today Sam Rainsy elaborate on the failure facing Hun Sen's corrupt and destructive economic policy.
កាន់តែច្បាស់ហើយ ៖ ឈាមខ្មែរអង្គរ ជួយការពារយើង ពីជំងឺកូវីដ-១៩ / Sam Rainsy: It’s more and more likely that the presence of hemoglobin E in the blood of people descended from the Angkor era Khmer Empire is a factor in immunity against Covid 19.
របប ហ៊ុន សែន មិនត្រឹមតែមិនជួយប្រជាពលរដ្ឋទេ ពេលយើងកំពុងទឹកចូលច្រមុះ មានតែជាន់យើងពន្លិចថែមទៀត / Refusing the slow death imposed by Hun Sen (*) - Refuser la mort lente imposée par Hun Sen (**)
វេទិកាសំឡេងសង្គ្រោះជាតិ ស្តីពី "បំណុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ អំឡុងជំងឺកូវីដ-១៩"។ / CNRP Radio’s Talk-show on people's debts in times of Covid 19.
នៅពេល​មិន​ទាន់​មានវ៉ាក់សាំងការពារ​កូវីដ១៩​ លិខិត​ឆ្លង​ដែន​បញ្ជាក់​ភាព​ស៊ាំនឹងមេរោគនេះ មានសារៈសំខាន់បំផុត / Lack of COVID-19 Vaccination Means Immunity Passports Essential
Flag Counter