ព័ត៌មាន​ពីប្រទេសកម្ពុជា​ ផ្នែក​យុត្តិធម៌​ ៖ លោក ​សម ​រង្ស៊ី​ ប្រកាស​ជាថ្មី​ស្នើសុំតុលាការ កោះហៅរូបគាត់ យកទៅកាត់ទោសជំនួសលោក​ កឹម​ សុខា / CAMBODGE - JUSTICE: Sam Rainsy réitère son désir d'être jugé à la place de Kem Sokha

ចែករំលែក ៖​

២៩ មករា ២០២០ / Le 29 janvier 2020

Alors que le procès de l'opposant Kem Sokha a repris à Phnom Penh, marqué par l'audition de représentants du congrés américain, l'opposant Sam Rainsy, en exil en France, a redit sa proposition d'être jugé à la place du président du parti national du sauvetage du Cambodge (CNRP). «Je suis heureux d'apprendre que l'avocat du gouvernement Ky Tech a accepté les documents que j'ai récemment publiés sur ma page Facebook pour m'impliquer comme une «preuve cruciale» de «collusion avec des pays étrangers» et de «trahison» a-t-il déclaré. «Je me réjouis d'être poursuivi au lieu du présent accusé»

Nous reproduisons ici l'appel lancé par Sam Rainsy depuis Paris
«Le 17 janvier 2020, j'ai mis Hun Sen au défi de me juger à la place de Kem Sokha» à travers cette vidéo sous-titrée en anglais qui a été visionnée ici par plus d'un million de personnes.

En ma qualité de président successif du Khmer Nation Party (1995-1998), du Sam Rainsy Party (1998-2012) et du Cambodia National Rescue Party (2012-2017), j'ai développé au cours des 25 dernières années un réseau étranger - beaucoup plus large et actif que celui de Kem Sokha - afin de chercher un soutien de l'étranger pour provoquer un changement démocratique au Cambodge.

Si Hun Sen considère mes innombrables rencontres avec des premiers ministres, ministres, parlementaires et dirigeants de la société civile de nombreux pays du monde comme des activités liées à la «collusion avec des pays et agents étrangers» avec l'intention de commettre une «trahison» et si Hun Sen considère les documents et les photos que j'ai postés sur ma page Facebook pour montrer mes activités passées avec des étrangers comme «preuves» pour me poursuivre pour «trahison», qu'il me poursuive en justice et m'autorise à rentrer au Cambodge pour me défendre.»

Contexte : Kem Sokha est actuellement poursuivi pour ces motifs, accusés d'avoir, dans une vidéo de 2013, «trahit» le Cambodge en s'entretenant avec des responsables américains.

Chaque semaine, recevez Gavroche Hebdo. Inscrivez vous en cliquant ici

Source: http://www.gavroche-thailande.com/

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
លោក ហ៊ុន សែន ទើបតែបានប្តឹងលោក សម រង្ស៊ី នៅចំពោះមុខតុលាការបារាំង ពីឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់គាត់ ដែលលោក សម រង្ស៊ី បានលាតត្រដាង / Hun Sen has just filed a defamation lawsuit against Sam Rainsy before the French court
លោក សម រង្ស៊ី ព្រួយបារម្ភថាលោក ហ៊ុន សែន ប៉ុនប៉ងបិទបាំងព័ត៌មានស្តីពីមេរោគវីរុសកូរ៉ូណា (COVID-19) ដូចដែលគាត់បានបិទបាំងព័ត៌មាន ស្តីពីជំងឺគ្រុនចាញ់ កាលពីជំនាន់ផែនការ ក៥ អញ្ចឹងដែរ​ / Sam Rainsy is concerned that Hun Sen is trying to cover up the spreading of Covid-19 virus in Cambodia the same way he covered up the spreading of Malaria among forced khmer recruits during the K5 operation in the 80’s.
អត្ថបទ​មួយក្នុងទស្សនាវត្ដី​ The Geopolitics ៖​ ក្នុង​បណ្ដាញ​ការពារ វីរុសកូរ៉ូណា(Covid-19) កម្ពុជា​ ជាកងច្រវ៉ាក់ខ្សោយបំផុតក្នុងពិភពលោក​ / The Geopolitics : Cambodia is the weakest link in global fight against .
លោកស្រី មូរ សុខហួរ ៖ "យើងអាចបាន​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​ EBA ១០០%​ មកវិញ បើលោក​ ហ៊ុន​ សែន​ ស្តារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​ និងសិទ្ធិមនុស្ស។​" / Ms Mu Sochua, CNRP Vice President : We could still recover the full EBA rights if Hun Sen walk back the democracy path.
គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ នៅតែរស់រវើក ជានិច្ច / CNRP remains a vibrant party
Flag Counter