លោកស្រី មូរ សុខហួរ រាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងព្រុចស៊ែល ប្រទេសប៊ែលហ្ស៊ិក ស្តីពី បញ្ហាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA សិទ្ធិមនុស្ស និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជា។ / Madam Mu Sochua reports on the outcome of her meetings in Brussels, Belgium regarding the possible suspension of the preferential tariffs scheme EBA as related to the refusal of the Hun Sen regime to walk back the democracy path.

ចែករំលែក ៖​

០៥ កុម្ភៈ ២០២០ / 05 February 2020

 

Flag Counter