ការកាត់ទោសលោក កឹម សុខា ដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើម នៅប្រទេសកម្ពុជា​ / The Odious Trial of Kem Sokha in Cambodia

ចែករំលែក ៖​

១១ កុម្ភៈ ២០២០ / 11 February 2020 - In "The Geopolitics" today.

ទស្សនាវដ្ដីអន្តរជាតិ The Geopolitics រំលឹកថា ថ្ងៃនេះ ជាខួបទី ៣ នៃការលាលែងរបស់លោក សម រង្ស៊ី ពីតំណែងប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ កាលពីថ្ងៃ ១១ កុម្ភៈ​ ២០១៧។ ការលាលែងនោះ គឺដើម្បីបញ្ជៀសគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ពីការរំលាយដោយរបបលោក ហ៊ុន សែន ដែលបានធ្វើច្បាប់ពិសេស សំដៅមកលោក សម រង្ស៊ី ដើម្បីរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ។ តែផុតពីលោក សម រង្ស៊ី ទៅ លោក ហ៊ុន សែន ក៏រកលេសមួយទៀត ដើម្បីរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដោយចោទប្រកាន់លោក កឹម សុខា ប្រធានថ្មីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ពីបទក្បត់ជាតិ។ នរណាក៏យល់ដែរថា ការកាត់ទោសលោក កឹម សុខា ពេលនេះ គឺជាឆាកល្ខោនសុទ្ធសាធ ដើម្បីមិនឲ្យគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដំណើរការឡើងវិញ ដោយសារតែលោក ហ៊ុន សែន ខ្លាចគណបក្សនេះ ជាទីបំផុត។

Exactly three years ago on 11 February 2017, I resigned as leader of the Cambodia National Rescue Party (CNRP), the opposition party which just a year after its establishment in 2012, won almost half of the popular vote in the elections of 2013. This was despite massive electoral fraud to the benefit of the ruling party of Prime Minister Hun Sen.

Kakfa’s shadow hangs over every dictatorship. I had to give up the leadership of the CNRP to try to protect the future of the party that I had helped to create. In the days and weeks before my resignation, Hun Sen had pushed for the adoption of a series of laws which forbade anyone with a conviction from leading a political party, on pain of that party’s dissolution. The targeted convict could only be me, as I was the only party leader with multiple, politically motivated convictions collected during my long confrontation with Hun Sen. And the party targeted could only be the CNRP, the only opposition party represented in the national assembly with nearly half of the parliamentary seats, and the only one capable of frightening Hun Sen.

My resignation for a while threw Hun Sen off course in his attempt to eliminate the CNRP. The dictator quickly returned to the task by targeting Kem Sokha, my replacement as leader of the party that he had co-founded with me in 2012 by agreeing to a merger of our respective parties. But for Hun Sen, the laws designed for me in 2017 were no longer enough: he had to find some other way to eliminate the CNRP. Hun Sen could come up with nothing better than to accuse Kem Sokha of “treason” with “collusion with foreign countries and agents”. This hastily fabricated, bogus charge served as the new pretext to finally dissolve the CNRP on 16 November 2017.

Since his arbitrary arrest on the night of 3 September 2017, Kem Sokha has been unjustly deprived of his liberty for two years: the first in prison, the second under house arrest. His trial began on 15 January 2020. Having lost his right to leave Cambodia, Kem Sokha remains, above all, a hostage of Hun Sen.

These facts show the contemptible, odious and revolting nature of the Kem Sokha trial. This is nothing more than a grotesque and cynical show trial directed by Hun Sen to justify the dissolution of the CNRP, which represented this former Khmer Rouge dictator’s last serious obstacle as he sought to ensure his absolute power for life.

The international community must not normalise relations with Hun Sen’s Cambodia until the authorities have withdrawn their baseless charge against Kem Sokha and reinstated the CNRP. These are the indispensable conditions for the restoration of multi-party democracy in my unfortunate country, as guaranteed by international treaty in the Paris Peace Agreements of 1991.

Source : https://thegeopolitics.com/

The Odious Trial of Kem Sokha in Cambodia

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
កាន់តែច្បាស់ហើយ ៖ ឈាមខ្មែរអង្គរ ជួយការពារយើង ពីជំងឺកូវីដ-១៩ / Sam Rainsy: It’s more and more likely that the presence of hemoglobin E in the blood of people descended from the Angkor era Khmer Empire is a factor in immunity against Covid 19.
របប ហ៊ុន សែន មិនត្រឹមតែមិនជួយប្រជាពលរដ្ឋទេ ពេលយើងកំពុងទឹកចូលច្រមុះ មានតែជាន់យើងពន្លិចថែមទៀត / Refusing the slow death imposed by Hun Sen (*) - Refuser la mort lente imposée par Hun Sen (**)
វេទិកាសំឡេងសង្គ្រោះជាតិ ស្តីពី "បំណុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ អំឡុងជំងឺកូវីដ-១៩"។ / CNRP Radio’s Talk-show on people's debts in times of Covid 19.
នៅពេល​មិន​ទាន់​មានវ៉ាក់សាំងការពារ​កូវីដ១៩​ លិខិត​ឆ្លង​ដែន​បញ្ជាក់​ភាព​ស៊ាំនឹងមេរោគនេះ មានសារៈសំខាន់បំផុត / Lack of COVID-19 Vaccination Means Immunity Passports Essential
សម រង្ស៊ី ៖ យើងត្រូវឈប់ធ្វើទាសករហិរញ្ញវត្ថុ របស់ធនាគារជញ្ជក់ឈាម / Sam Rainsy: "Let us no longer be the financial slaves of shark lending institutions"
Flag Counter