កម្មករចង់ឲ្យ ហ៊ុន សែន ធ្វើតាមសំណើដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់សហភាព អឺរ៉ុប ដើម្បីទទួលបានសេរីភាពទូលំទូលាយជាងសព្វថ្ងៃ ហើយរក្សាការងារចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្លួន ដោយកម្ពុជារក្សាបាននូវប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុប / CAMBODIAN WORKERS WANT HUN SEN TO COMPLY WITH THE EUROPEAN UNION'S RIGHTFUL DEMANDS SO AS TO ENJOY MORE FREEDOMS AND TO PRESERVE THEIR JOBS WITH CAMBODIA KEEPING EBA STATUS

ចែករំលែក ៖​

១២ កុម្ភៈ ២០២០ / 12 February 2020 - EU decision today on EBA (*)

កម្មករចង់ឲ្យ ហ៊ុន សែន ធ្វើតាមសំណើដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់សហភាព អឺរ៉ុប ដើម្បីទទួលបានសេរីភាពទូលំទូលាយជាងសព្វថ្ងៃ ហើយរក្សាការងារចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្លួន ដោយកម្ពុជារក្សាបាននូវប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុប។ បើកម្មករបាត់បង់ការងាររបស់ខ្លួន ដោយសារតែការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុប ក្នុងទ្រង់ទ្រាយណាក៏ដោយ កម្មករ នឹងចាត់ទុកលោក ហ៊ុន សែន ថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ ហើយជាអ្នកនាំមកនូវទុក្ខលំបាកដល់កម្មករ និងក្រុមគ្រួសាររបស់កម្មករ។
ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA tax-free scheme.

(*) CAMBODIAN WORKERS WANT HUN SEN TO COMPLY WITH THE EUROPEAN UNION'S RIGHTFUL DEMANDS SO AS TO ENJOY MORE FREEDOMS AND TO PRESERVE THEIR JOBS WITH CAMBODIA KEEPING EBA STATUS.
On 03 January 2020 Hun Sen’s office refused to receive the attached petition from the Cambodian Trade Unions Federation. The document was hand-delivered to all the main embassies in Phnom Penh including that of the European Union.
In the petition, workers ask Hun Sen to comply with the EU's rightful demands for an opening up of the democratic space in Cambodia, especially concerning workers' rights and trade union freedoms. Workers beg the Cambodian government to comply with the EU's demands because they want to live in a freer society and don't want to lose their jobs after possible EBA suspension. They also say that they would hold Hun Sen responsible for any job losses.

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
លោក ហ៊ុន សែន ទើបតែបានប្តឹងលោក សម រង្ស៊ី នៅចំពោះមុខតុលាការបារាំង ពីឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់គាត់ ដែលលោក សម រង្ស៊ី បានលាតត្រដាង / Hun Sen has just filed a defamation lawsuit against Sam Rainsy before the French court
លោក សម រង្ស៊ី ព្រួយបារម្ភថាលោក ហ៊ុន សែន ប៉ុនប៉ងបិទបាំងព័ត៌មានស្តីពីមេរោគវីរុសកូរ៉ូណា (COVID-19) ដូចដែលគាត់បានបិទបាំងព័ត៌មាន ស្តីពីជំងឺគ្រុនចាញ់ កាលពីជំនាន់ផែនការ ក៥ អញ្ចឹងដែរ​ / Sam Rainsy is concerned that Hun Sen is trying to cover up the spreading of Covid-19 virus in Cambodia the same way he covered up the spreading of Malaria among forced khmer recruits during the K5 operation in the 80’s.
អត្ថបទ​មួយក្នុងទស្សនាវត្ដី​ The Geopolitics ៖​ ក្នុង​បណ្ដាញ​ការពារ វីរុសកូរ៉ូណា(Covid-19) កម្ពុជា​ ជាកងច្រវ៉ាក់ខ្សោយបំផុតក្នុងពិភពលោក​ / The Geopolitics : Cambodia is the weakest link in global fight against .
លោកស្រី មូរ សុខហួរ ៖ "យើងអាចបាន​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​ EBA ១០០%​ មកវិញ បើលោក​ ហ៊ុន​ សែន​ ស្តារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​ និងសិទ្ធិមនុស្ស។​" / Ms Mu Sochua, CNRP Vice President : We could still recover the full EBA rights if Hun Sen walk back the democracy path.
គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ នៅតែរស់រវើក ជានិច្ច / CNRP remains a vibrant party
Flag Counter