អ្នកស្រី ជូឡុង សូមួរ៉ា / Tioulong Saumura

ចែករំលែក ៖​

 

Tioulong Saumura, née le 9  juillet 1950 à Phnom Penh,

est la fille de Nhiek Tioulong qui a été Commandant-en-chef des Forces Armées Royales Cambodgiennes, Ambassadeur, plusieurs fois ministre mais surtout Plénipotentiaire cambodgien à la conférence de Genève et signataire des Accords  de 1954.

Du fait des fonctions de diplomate de son père, les études primaires de Saumura se sont partagées, de 1954 à 1959, entre Phnom Penh, Paris, Tokyo et Moscou.

Elle est retournée à Phnom Penh où son père a été ministre dans de nombreux gouvernements du début des années 1960. Elle fait à cette époque ses études secondaires au lycée Descartes de Phnom Penh.

En 1969, Nhiek Tioulong prend sa retraite et installe Saumura à Paris où elle poursuit ses etudes superieures et fait la connaissance de Sam Rainsy qu’elle épouse en 1971.

En 1974, Saumura est diplomée de l’Institut d’Études Politiques de Paris Sciences-Po et en 1980 obtient un MBA de l’Institut Européen d’Administration des Affaires (INSEAD) à Fontainebleau, France.

Sa carrière professionnelle commence en 1976 à la banque Indosuez où elle est chargée des investissements en valeurs mobilières asiatiques, avant de devenir, en 1983, directrice de Robert Fleming, banque d’affaires écossaise spécialiste de la gestion de valeurs mobilières, et de fonder, en 1989, à Paris, Mobilière Conseil, société de conseil en investissements boursiers spécialisée dans les marchés du Sud-Est Asiatique.

En 1981, elle adhère au Front uni national pour un Cambodge indépendant, neutre, pacifique et coopératif (FUNCINPEC), nouvellement créé par Norodom Sihanouk. Après la signature des Accords de Paris en octobre 1991 et les élections organisées par l’ONU en Mai 1993, Saumura retourne au Cambodge où elle occupe le poste de vice-gouverneur de la Banque Centrale. A ce titre elle a négocié et conclu avec le Fonds Monétaire International le premier accord de stabilisation financière et monétaire du Cambodge d’après les Khmers Rouges.

A la fondation du Parti de la Nation Khmère (PNK) par Sam Rainsy en Novembre 1995, elle a quitté la Banque Cenrale pour participer à la création de ce qui allait  devenir plus tard le seul parti d’opposition du Cambodge, le Parti du Salut National du Cambodge (CNRP). Depuis 1998, elle est élue députée de Phnom Penh à chaque election legislative jusqu’en 2017.

Devant la montée de la popularité du CNRP, le pouvoir en place le dissout en Novembre 2017 et interdit de politique pendant cinq ans 118 des cadres dirigeants du Parti, dont Saumura.

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
ធនាគារធំៗក្នុងពិភពលោក ចែករំលែកការទទួលខុសត្រូវ ចំពោះមហន្តរាយវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា/ Global Banks Share Responsibility for Cambodia’s Microfinance Disaster
គណបក្សសង្រ្គោះជាតិទាមទារឲ្យរបបលោក ហ៊ុន សែន ប្តឹងទាមទារកោះត្រល់ ពីវៀតណាមមកវិញ ដោយប្រើប្រាស់អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពី ច្បាប់សមុទ្រ (UNCLOS) ឆ្នាំ១៩៨២ និងឯកសារគតិយុត្តិនានា។ / CNRP demands the Hun Sen regime claims back the Koh Tral island from Vietnam founded on the 1982 United Nations convention on the law of the sea (UNCLOS) and all other pertinent documents.
ពិភពលោកទាំងមូល ថ្កោលទោស ហ៊ុន សែន ដែលញុះញង់ឲ្យធនាគារ អូសទ្រព្យសម្បត្តិពលរដ្ឋក្រីក្រ ដែលគ្មានលុយសងបំណុល ដោយសារតែជំងឺកូវីដ-១៩ និងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច។ / Hun Sen is being condemned by the whole world for behaving as a loan-shark encouraging microfinance establishments to seize the properties of countless small heavily indebted farmers.
តើ ហ៊ុន សែន អាចផ្ទេរអំណាចឲ្យកូនគាត់ ឡើងមកកាន់តំណែងជំនួសគាត់បានទេ?​ / Will Hun Sen succeed in transferring powers to his son thus creating a dynasty in the 21st century ?
ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អន្តរជាតិ នឹងយកសំណើលោក សម រង្ស៊ី ស្តីពីការបង្កើតលិខិតឆ្លងដែន បញ្ជាក់ភាពស៊ាំ ពីជំងឺកូវីដ ១៩ ទៅអនុវត្ត។ ប្រទេសអ៊ីស្រាអែល (Israel) ក៏កំពុងគិតគូរយកគំនិតលោក សម រង្ស៊ី ទៅអនុវត្តដែរ។​ / (*) International airline companies will implement Sam Rainsy's proposal to create Covid-19 immunity passports. Israel also is considering creating such passports.
Flag Counter