អ្នកស្រី ជូឡុង សូមួរ៉ា / Tioulong Saumura

ចែករំលែក ៖​

 

Tioulong Saumura, née le 9  juillet 1950 à Phnom Penh,

est la fille de Nhiek Tioulong qui a été Commandant-en-chef des Forces Armées Royales Cambodgiennes, Ambassadeur, plusieurs fois ministre mais surtout Plénipotentiaire cambodgien à la conférence de Genève et signataire des Accords  de 1954.

Du fait des fonctions de diplomate de son père, les études primaires de Saumura se sont partagées, de 1954 à 1959, entre Phnom Penh, Paris, Tokyo et Moscou.

Elle est retournée à Phnom Penh où son père a été ministre dans de nombreux gouvernements du début des années 1960. Elle fait à cette époque ses études secondaires au lycée Descartes de Phnom Penh.

En 1969, Nhiek Tioulong prend sa retraite et installe Saumura à Paris où elle poursuit ses etudes superieures et fait la connaissance de Sam Rainsy qu’elle épouse en 1971.

En 1974, Saumura est diplomée de l’Institut d’Études Politiques de Paris Sciences-Po et en 1980 obtient un MBA de l’Institut Européen d’Administration des Affaires (INSEAD) à Fontainebleau, France.

Sa carrière professionnelle commence en 1976 à la banque Indosuez où elle est chargée des investissements en valeurs mobilières asiatiques, avant de devenir, en 1983, directrice de Robert Fleming, banque d’affaires écossaise spécialiste de la gestion de valeurs mobilières, et de fonder, en 1989, à Paris, Mobilière Conseil, société de conseil en investissements boursiers spécialisée dans les marchés du Sud-Est Asiatique.

En 1981, elle adhère au Front uni national pour un Cambodge indépendant, neutre, pacifique et coopératif (FUNCINPEC), nouvellement créé par Norodom Sihanouk. Après la signature des Accords de Paris en octobre 1991 et les élections organisées par l’ONU en Mai 1993, Saumura retourne au Cambodge où elle occupe le poste de vice-gouverneur de la Banque Centrale. A ce titre elle a négocié et conclu avec le Fonds Monétaire International le premier accord de stabilisation financière et monétaire du Cambodge d’après les Khmers Rouges.

A la fondation du Parti de la Nation Khmère (PNK) par Sam Rainsy en Novembre 1995, elle a quitté la Banque Cenrale pour participer à la création de ce qui allait  devenir plus tard le seul parti d’opposition du Cambodge, le Parti du Salut National du Cambodge (CNRP). Depuis 1998, elle est élue députée de Phnom Penh à chaque election legislative jusqu’en 2017.

Devant la montée de la popularité du CNRP, le pouvoir en place le dissout en Novembre 2017 et interdit de politique pendant cinq ans 118 des cadres dirigeants du Parti, dont Saumura.

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
បទសម្ភាសន៍លោក សម រង្ស៊ី ជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរី ជុំវិញការវិវត្តន៍ចុងក្រោយ នៃស្ថានការណ៍នយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជា។ / Sam Rainsy interview in Khmer language with Radio Free Asia (RFA) on the latest development of the political situation in Cambodia, Sunday 20 September 2020
សន្តិភាព ហ៊ុន សែន គឺជាសន្តិភាពក្លែងក្លាយ រៀបចំដោយឃាតករ និងមេចោរ / Peace of the cemetery under Hun Sen.
លោក សម រង្ស៊ី ប្តេជ្ញាវិលត្រឡប់ មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ ឲ្យទាល់តែបាន / Sam Rainsy is determined to come back to Cambodia in the very near future
វេទិកាសំឡេងសង្គ្រោះជាតិ ស្តីពី “ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយ បច្ចុប្បន្ន នៅកម្ពុជា” / CNRP public forum: «Cambodia present economic and political situation».
អង្គការសហប្រជាជាតិ មិនទាន់បានបញ្ចប់ការងាររបស់ខ្លួន នៅកម្ពុជា នៅឡើយទេ ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសន្តិសុខក្នុងតំបន់ ប្រឈមគ្រោះថ្នាក់​ / UN’s Unfinished Work in Cambodia Leaves Regional Security in Danger
Flag Counter