អ្នកស្រី ជូឡុង សូមួរ៉ា / Tioulong Saumura

ចែករំលែក ៖​

 

Tioulong Saumura, née le 9  juillet 1950 à Phnom Penh,

est la fille de Nhiek Tioulong qui a été Commandant-en-chef des Forces Armées Royales Cambodgiennes, Ambassadeur, plusieurs fois ministre mais surtout Plénipotentiaire cambodgien à la conférence de Genève et signataire des Accords  de 1954.

Du fait des fonctions de diplomate de son père, les études primaires de Saumura se sont partagées, de 1954 à 1959, entre Phnom Penh, Paris, Tokyo et Moscou.

Elle est retournée à Phnom Penh où son père a été ministre dans de nombreux gouvernements du début des années 1960. Elle fait à cette époque ses études secondaires au lycée Descartes de Phnom Penh.

En 1969, Nhiek Tioulong prend sa retraite et installe Saumura à Paris où elle poursuit ses etudes superieures et fait la connaissance de Sam Rainsy qu’elle épouse en 1971.

En 1974, Saumura est diplomée de l’Institut d’Études Politiques de Paris Sciences-Po et en 1980 obtient un MBA de l’Institut Européen d’Administration des Affaires (INSEAD) à Fontainebleau, France.

Sa carrière professionnelle commence en 1976 à la banque Indosuez où elle est chargée des investissements en valeurs mobilières asiatiques, avant de devenir, en 1983, directrice de Robert Fleming, banque d’affaires écossaise spécialiste de la gestion de valeurs mobilières, et de fonder, en 1989, à Paris, Mobilière Conseil, société de conseil en investissements boursiers spécialisée dans les marchés du Sud-Est Asiatique.

En 1981, elle adhère au Front uni national pour un Cambodge indépendant, neutre, pacifique et coopératif (FUNCINPEC), nouvellement créé par Norodom Sihanouk. Après la signature des Accords de Paris en octobre 1991 et les élections organisées par l’ONU en Mai 1993, Saumura retourne au Cambodge où elle occupe le poste de vice-gouverneur de la Banque Centrale. A ce titre elle a négocié et conclu avec le Fonds Monétaire International le premier accord de stabilisation financière et monétaire du Cambodge d’après les Khmers Rouges.

A la fondation du Parti de la Nation Khmère (PNK) par Sam Rainsy en Novembre 1995, elle a quitté la Banque Cenrale pour participer à la création de ce qui allait  devenir plus tard le seul parti d’opposition du Cambodge, le Parti du Salut National du Cambodge (CNRP). Depuis 1998, elle est élue députée de Phnom Penh à chaque election legislative jusqu’en 2017.

Devant la montée de la popularité du CNRP, le pouvoir en place le dissout en Novembre 2017 et interdit de politique pendant cinq ans 118 des cadres dirigeants du Parti, dont Saumura.

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
បទអន្តរាគមន៍លោក សម រង្ស៊ី ជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី ៣០ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឆ្នាំ ១៩៩១ ស្តីពីប្រទេសកម្ពុជា / Video in English for the commemoration of the 30th anniversary of the 1991 Peace Agreements on Cambodia
សម រង្ស៊ី៖ "កម្ពុជានឹងមានការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយ ដូចកាលពីឆ្នាំ២០១៨ បើគេមិនឲ្យគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដំណើរការឡើងវិញទេ" / Sam Rainsy: "Cambodia Doomed to Repeat 2018 Electoral Farce Until Opposition CNRP Reinstated​"
យើងត្រូវទប់ទល់ ហ៊ុន សែន កុំឲ្យបំផ្លាញអនាគតយុវជនខ្មែរ / We must prevent Hun Sen from destroying the future of Khmer youth / Il faut empêcher Hun Sen de détruire l’avenir de notre jeunesse
លោក ញ៉ឹក ជូឡុង៖​ មេទ័ព​ និង​ អ្នក​ការទូត / Nhiek Tioulong: Général et diplomate / Nhiek Tioulong: General and diplomat
គ្មាននរណាអាចយកព្រះអាទិត្យ ទៅកាត់ទោសបានទេ បើនរណាចង់យកព្រះអាទិត្យ ទៅកាត់ទោស អ្នកនោះ នឹងរលាយ ដូចក្រមួនត្រូវថ្ងៃ ! / (*) Nobody can prosecute the sun. Anyone who tries it will burn their fingers, or more.
Flag Counter