លោក សម រង្ស៊ី ឆ្លើយតបទៅលោក ហ៊ុន សែន អំពីថវិកាជាតិ ដែលបានគ្រោងទុកថ្មីៗនេះ ដើម្បីយកមកជួយប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ បណ្តាលមកពីការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩។ / Sam Rainsy answering Hun Sen with regard to the funds set aside in the national budget to help the ordinary people who are victims of the unprecedented economic crisis caused by the Covid-19 pandemic.

ចែករំលែក ៖​

២៣ ឧសភា ២០២០ / 23 May 2020

Flag Counter