របប ហ៊ុន សែន មិនត្រឹមតែមិនជួយប្រជាពលរដ្ឋទេ ពេលយើងកំពុងទឹកចូលច្រមុះ មានតែជាន់យើងពន្លិចថែមទៀត / Refusing the slow death imposed by Hun Sen (*) - Refuser la mort lente imposée par Hun Sen (**)

ចែករំលែក ៖​

៣០ ឧសភា ២០២០ / 30 May 2020 

របប ហ៊ុន សែន មិនត្រឹមតែមិនជួយប្រជាពលរដ្ឋទេ ពេលយើងកំពុងទឹកចូលច្រមុះ មានតែជាន់យើងពន្លិចថែមទៀត។ សូមបងប្អូនជនរួមជាតិ រើបម្រះទាំងអស់គ្នា ពីរបបតិរច្ឆាននេះ ដោយធ្វើពហិការទាំងអស់គ្នា ផ្អាកការសងបំណុលធនាគារ រហូតដល់យើងរកការងារធ្វើបានវិញ ឬក៏កូនចៅយើងមានការងារធ្វើឡើងវិញ។

(*) Not only does the Hun Sen regime fail to help us in our hour of need, but it does everything to oppress us more, as if to try and finish us off. We have to get rid of this miserable regime through a campaign of passive resistance by refusing to repay our debts to the banks controlled by the Hun family on grounds of force majeure. This must continue until we have regained the jobs lost through the Covid-19 economic crisis.

(**) Non seulement le régime Hun Sen ne nous vient pas en aide pendant que nous sommes dans la détresse mais il fait tout pour nous opprimer davantage comme pour nous achever. Nous devons nous dégager de ce régime de malheur par une campagne de résistance passive consistant, pour une raison de force majeure, à cesser le remboursement de nos dettes envers ces banques contrôlées par la famille Hun, et cela jusqu'à ce que nous ayons retrouvé nos emplois perdus à cause da la crise économique et du Covid-19.

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
បទសម្ភាសន៍លោក សម រង្ស៊ី ជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរី ជុំវិញការវិវត្តន៍ចុងក្រោយ នៃស្ថានការណ៍នយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជា។ / Sam Rainsy interview in Khmer language with Radio Free Asia (RFA) on the latest development of the political situation in Cambodia, Sunday 20 September 2020
សន្តិភាព ហ៊ុន សែន គឺជាសន្តិភាពក្លែងក្លាយ រៀបចំដោយឃាតករ និងមេចោរ / Peace of the cemetery under Hun Sen.
លោក សម រង្ស៊ី ប្តេជ្ញាវិលត្រឡប់ មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ ឲ្យទាល់តែបាន / Sam Rainsy is determined to come back to Cambodia in the very near future
វេទិកាសំឡេងសង្គ្រោះជាតិ ស្តីពី “ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយ បច្ចុប្បន្ន នៅកម្ពុជា” / CNRP public forum: «Cambodia present economic and political situation».
អង្គការសហប្រជាជាតិ មិនទាន់បានបញ្ចប់ការងាររបស់ខ្លួន នៅកម្ពុជា នៅឡើយទេ ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសន្តិសុខក្នុងតំបន់ ប្រឈមគ្រោះថ្នាក់​ / UN’s Unfinished Work in Cambodia Leaves Regional Security in Danger
Flag Counter