របប ហ៊ុន សែន មិនត្រឹមតែមិនជួយប្រជាពលរដ្ឋទេ ពេលយើងកំពុងទឹកចូលច្រមុះ មានតែជាន់យើងពន្លិចថែមទៀត / Refusing the slow death imposed by Hun Sen (*) - Refuser la mort lente imposée par Hun Sen (**)

ចែករំលែក ៖​

៣០ ឧសភា ២០២០ / 30 May 2020 

របប ហ៊ុន សែន មិនត្រឹមតែមិនជួយប្រជាពលរដ្ឋទេ ពេលយើងកំពុងទឹកចូលច្រមុះ មានតែជាន់យើងពន្លិចថែមទៀត។ សូមបងប្អូនជនរួមជាតិ រើបម្រះទាំងអស់គ្នា ពីរបបតិរច្ឆាននេះ ដោយធ្វើពហិការទាំងអស់គ្នា ផ្អាកការសងបំណុលធនាគារ រហូតដល់យើងរកការងារធ្វើបានវិញ ឬក៏កូនចៅយើងមានការងារធ្វើឡើងវិញ។

(*) Not only does the Hun Sen regime fail to help us in our hour of need, but it does everything to oppress us more, as if to try and finish us off. We have to get rid of this miserable regime through a campaign of passive resistance by refusing to repay our debts to the banks controlled by the Hun family on grounds of force majeure. This must continue until we have regained the jobs lost through the Covid-19 economic crisis.

(**) Non seulement le régime Hun Sen ne nous vient pas en aide pendant que nous sommes dans la détresse mais il fait tout pour nous opprimer davantage comme pour nous achever. Nous devons nous dégager de ce régime de malheur par une campagne de résistance passive consistant, pour une raison de force majeure, à cesser le remboursement de nos dettes envers ces banques contrôlées par la famille Hun, et cela jusqu'à ce que nous ayons retrouvé nos emplois perdus à cause da la crise économique et du Covid-19.

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
ប្រតិកម្មលោក សម រង្ស៊ី ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ ថ្ងៃ២៨ វិច្ឆិកា ២០២១ / Sam Rainsy’s reaction to today’s events
កិច្ចប្រជុំ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ (សាខាថ្មី) នៅទីក្រុង Portland រដ្ឋ Maine សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃនេះ / CNRP meeting today in Portland (CNRP new branch), Maine, USA.
ច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក ស្តីពីលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់សញ្ជាតិ និងការដកហូតសញ្ជាតិ សម្រាប់ជនបរទេស ដែលទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកាំង ជាសញ្ជាតិទី២។ បកស្រាយដោយលោក ហាស់ សាន ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរ រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។​ / US laws on naturalization and revocation of naturalization. Explanation by Has San, a Cambodian American journalist living in the US.
បក្ខពួកលោក ហ៊ុនសែន ដែលមានសញ្ជាតិពីរ អាចនឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដកហូតសញ្ជាតិអាមេរិកាំង យោងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក / Status of Cambodian politicians with dual nationality
លោក សម រង្ស៊ី ថ្លែងអំណរគុណរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលទើបតែបានដាក់ទណ្ឌកម្ម មកលើថ្នាក់ដឹកនាំផ្តាច់ការ និងពុករលួយ នៃប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃ
Flag Counter