លោក សម រង្ស៊ី ស្នើឲ្យប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោក បង្កើតវិញ្ញាបនបត្របណ្តោះអាសន្ន បញ្ជាក់ពីភាពមិនឈឺ និងមិនឆ្លង ជំងឺកូវីដ-១៩ (Temporary Covid Certificate) សម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរម្នាក់ៗ ដើម្បីបញ្ជៀសការក្ស័យធន នៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ និងជម្រុញឲ្យវិស័យទេសចរណ៍ រស់ឡើងវិញ ក្នុងពិភពលោក។ / Sam Rainsy: "We need standardised Covid-19 certificates to prevent airline bankruptcies and revive international tourism".

ចែករំលែក ៖​

២៧ កក្កដា ២០២០ / 27 July 2020

ក្នុងអត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសនេះ លោក សម រង្ស៊ី ស្នើឲ្យប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោក បង្កើតវិញ្ញាបនបត្របណ្តោះអាសន្ន បញ្ជាក់ពីភាពមិនឈឺ និងមិនឆ្លង ជំងឺកូវីដ-១៩ (Temporary Covid Certificate) សម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរម្នាក់ៗ ដើម្បីបញ្ជៀសការក្ស័យធន នៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ និងជម្រុញឲ្យវិស័យទេសចរណ៍ រស់ឡើងវិញ ក្នុងពិភពលោក។

https://www.brusselstimes.com/…/we-need-standardised-covid…/

The Brussels Times
Monday, 27 July 2020

WE NEED STANDARDISED COVID-19 CERTIFICATES TO PREVENT AIRLINE BANKRUPTCIES AND REVIVE INTERNATIONAL TOURISM

By Sam Rainsy

The need to limit the economic damage caused by COVID-19 while slowing the spread of the virus itself presents itself as an insoluble dilemma.

Allowing life to return to normal too quickly risks costing lives, and overwhelming health services which still have to deal with every other kind of injury and sickness. But quarantines and restrictions on freedom of movement to contain the disease risk destroying industries and livelihoods, notably in international travel.

Airlines are at the sharp end of a dilemma that confronts the whole global economy. Four trans-Atlantic carriers, United, American, British Airways and Lufthansa, in July wrote to governments worldwide to ask them to find a way to get passenger services moving again. According to the International Air Transport Association (IATA), aviation in a normal year contributes $2.7 trillion to global GDP. More than a third of global trade by value moves by air, and each of the 25 million employees in the airline industry helps to support up to 24 other jobs in the broader economy. Above all, a recovery in international tourism depends on the re-establishment of air connections.

Social distancing is clearly incompatible with commercially viable flights. The IATA does not expect a full recovery in air travel demand until 2023. Even that forecast seems to assume that a vaccination is found, of which there is no guarantee. The industry, and the world economy, can’t afford to wait that long. It is possible, necessary and urgent for governments all over the world to put in place concrete, standardized measures to avoid airline bankruptcies and save millions of tourism-related jobs. A COVID Temporary Certificate (COTEC) can contribute to doing this.

The initial proposal

While under confinement in Paris I was among the first to suggest the creation of an international COVID immunity passport to revive tourism, international trade and transport and the world economy. (1) For the establishment of such a passport I suggest a testing protocol combining a virological test using polymerase chain reaction or PCR techniques, already widely used to detect coronavirus by taking a sample from the nose or throat, with a serological test to detect antibodies. These usually appear in the blood in the course or following a coronavirus infection and eventually confer immunity to the disease (see attached table).

The first stage is a virological PCR test on the passport candidate. There are two possibilities:

– The test is positive (case 1) showing that the person is infected. The passport is refused without the need for a serological test; or

– The test is negative (cases 2 to 5); Examination of the person continues with a recommendation for a serological test to detect antibodies. There are two kinds of these: IgMs which show an infection which is recent or continuing, and IgGs which show an old infection and present immunity to the illness in question.

There are several possible cases for the second stage:

– Case 2: The IgM and IgG antibodies are both negative: the person has not been in contact with coronavirus, which remains unknown to their immune system. The person remains vulnerable, and can at any time become infected and contagious. The Immunity Passport is therefore refused.

– Case 3: The IgM antibody is positive but the IgG antibody is negative: the person has recently been infected, and may still be, but their immune system has reacted more or less successfully, leading to the start of a recovery which remains to be confirmed. The Immunity Passport can only be granted after a second serological test later on to measure the development of the presence and quantity of IgM and IgG antibodies.

– Case 4: The two antibodies IgM and IgG are positive, showing an established recovery. The Immunity Passport can be granted.

– Case 5: The IgM antibody can disappear or only remain in very small quantities after several weeks or months, but the IgG antibody remains present possibly in higher quantities, which means that the subject has acquired immunity. The immunity passport can be granted.

Objections

The main objections to the idea of immunity passports concern the reliability of the tests, the uncertainty surrounding the length of time for which acquired immunity lasts, and the possibility that such passports will have a divisive effect on society.

Many of these objections will diminish over time. The reliability of tests for COVID-19 antibodies was the first hurdle. This has been overcome with serological tests, for example from Abbott, which have sensitivity and specificity above 99%. The antibodies can be detected starting 14 days after the infection or the onset of symptoms. In any case, with the prerequisite of a virological test in the two-step protocol, the risk of wrongly delivering a COVID immunity passport to a person that carries the virus but is falsely considered immune because of a faulty serological test ("false positive" due to a lack of specificity), can be eliminated.

The novelty of COVID-19 means that it is not possible to be sure for how long immunity lasts once a person has had contact with the virus. Regular, repeated testing for antibodies is the only way to find out. But an established immunity, even if it only lasts for three months, would be enough to make viable many international trips which are currently impossible due to quarantine requirements or outright prohibitions.

The solution

One way forward would be to issue "COVID Temporary Certificates" (COTECs) attesting that a person is temporarily COVID free. A COTEC 1 would be solely based on a PCR test and would be valid for 15 days. This could be followed by a COTEC 2, issued on the basis of two successive tests, a virological PCR test followed by a serological test (as shown in the table above), which would be valid for three months.

These certificates would have to be presented BEFORE boarding a flight. They would both ensure a guaranteed COVID-free flight and avoid any need for subsequent quarantine in the countries of destination.

The IATA does not currently support immunity passports, mainly because in many countries insufficient numbers of people have yet come into contact with the virus. Not enough people will yet qualify for such passports to allow air transport to restart on a large scale. Again, this objection will diminish over time as more people come into contact with and successfully overcome the illness. Simply waiting for a vaccination which may never arrive may prove to like Waiting for Godot, the title of Samuel Beckett’s play written in 1948.

Even if since the start of the pandemic we have only had six or seven months to verify acquired immunity, there is no clear proof that someone who has been ill with COVID-19 can recover and then contract the illness again. (2) If natural immunity was not lasting for longer than a year, then there is little hope that any vaccination would be really effective as the principle of a vaccination is to create immunity, generally through exposure to a weakened or modified form of the virus.

Critics have also argued that immunity passports would divide society into two groups, those who are free to travel and those who are not. But the US is already very visibly split between those who accept the need to take precautions such as staying at home and wearing masks, and those who regard such moves as impinging on their freedom.

Immunity passports can eventually contribute to ending that division. Those who need freedom of movement should be given it, if they can prove they are immune. For a time at least, they would present no danger to anyone else. Far from dividing society, immunity passports could actually contribute to healing it.

Given the absence of coordinated and coherent national measures, the COVID Temporary Certificates (COTECs) would represent progress. Once standardized, they would allow governments to coordinate their efforts to restart air transport and international tourism.

Sam Rainsy

Sam Rainsy, former finance minister of Cambodia, lives in exile in Paris.

____________________________________________

(1) Immunity Passports: A proposal to revive tourism, international trade and transport
https://www.brusselstimes.com/…/immunity-passports-a-propo…/

(2) Can You Get Covid-19 Again? It’s Very Unlikely, Experts Say
https://www.nytimes.com/…/covid-antibodies-herd-immunity.ht…

Image may contain: text that says 'COVID TEMPORARY CERTIFICATE COTEC Holder's name: Jean DUPOND Date ofbirth: 14 /07/ 1975 Country of residence: France France Validity From: August 23, 2020 To: September 7, 2020 EUROPEAN UNION'

Model for a Covid Temporary Certificate (COTEC)

Such a certificate would have to be presented BEFORE boarding a flight. It would both help ensure a guaranteed COVID-free flight and avoid any need for subsequent quarantine in the countries of destination.

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
តើបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋ គ្មានលទ្ធភាពសងបំណុល ដែលជំពាក់ធនាគារ ត្រូវដោះស្រាយតាមរបៀបយ៉ាងដូចម្តេច?​ / How to tackle the insolvency of indebted poor people?
យើង​រួមគ្នា​ទាមទារ​ឲ្យ​បញ្ចប់និទណ្ឌភាព នៅកម្ពុជា ដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនលោក រ៉ុង ឈុន / Together We Fight to End Impunity: Justice for Mr. Rong Chhun
លិខិតលោក សម រង្ស៊ី ស្តីពីយុទ្ធសាស្ត្រ ទប់ទល់ជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងពិភពលោក ត្រូវបានចុះផ្សាយថ្ងៃ ០៥ សីហានេះ ក្នុងសារព័ត៌មានអង់គ្លេស Financial Times ដែលជាកាសែតសេដ្ឋកិច្ច ដ៏ល្បីល្បាញជាងគេ ក្នុងពិភពលោក / Sam Rainsy's letter in The Financial Times on the strategy to fight COVID-19.
ជនរងគ្រោះខ្មែរ​ដោយ​ការប្លន់យកដីធ្លី​ ទទួលបានជ័យជំនះលើកដំបូង ដោយតុលាការប្រទេសថៃទទួលយកពាក្យបណ្ដឹងរួមគ្នារបស់ពួកគាត់ដែលចោទក្រុមហ៊ុនថៃថាបានប្លន់ដី។ ​/ Cambodian land grab victims win first battle in a Thailand court that has recognized a first ever cross border class action against a Thai company accused of land plundering.
សេចក្តីអំពាវនាវលោក សម រង្ស៊ី សូមឲ្យកម្លាំងស្នេហាជាតិទូទាំងប្រទេស រួមគ្នា ហើយងើបឈរឡើងទន្ទឹមគ្នា ដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិ ពីរបបផ្តាច់ការ និងក្បត់ជាតិ ដឹកនាំដោយ ហ៊ុន សែន សព្វថ្ងៃ / Sam Rainsy appeals to all the patriotic forces to unite and rise up together to free the country from the present dictatorial and traitorous regime led by Hun Sen.
Flag Counter