លោកតា សម ញាន ជីតាលោក សម រង្ស៊ី ខាងឪពុក​ (១៨៩០-១៩៦២) / Sam Rainsy's paternal grandfather : Mr. Sam Nhean (1890-1962).

ចែករំលែក ៖​

៣០ កញ្ញា ២០២០ / 30 September 2020

Image may contain: 1 person, text that says "លោកតា សម ញាន / Grandfather Sam Nhean"

ជីតា ខាងឪពុក ៖ លោកតា សម ញាន (១៨៩០-១៩៦២)
ទីកន្លែងកំណើត ៖ ស្រុកកំពង់ត្របែក ខេត្តព្រៃវែង
ភរិយា (ជីដូនខ្ញុំ) ៖ លោកយាយ ពុច មកពីស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម
មុខរបរ និង មុខងារ ៖ កាលពីក្មេង ធ្វើចៅហ្វាយស្រុក បន្ទាប់មក ធ្វើគ្រូបង្រៀនអក្សរសាស្ត្រ មុនឡើងកាន់តំណែងជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិង វិចិត្រសិល្បៈ នៅចុងទសវត្សរ៍ ១៩៤០ និង ដើមទសវត្សរ៍ ១៩៥០។

My paternal grandfather : Mr. Sam Nhean (1890-1962).
Place of birth : Kampong Trobek district, Prey Veng province.
Spouse (my grandmother) : Ms. Puch from Koh Sotin district, Kampong Cham province.
Occupation : In his early professional life he was a district chief. Later on, he taught literature before becoming Government Minister for Religious Affairs and Fine Arts in the late 1940s and early 1950s.

សូមអានឯកសារលម្អិតជាភាសាបារាំង៖ https://www.aefek.fr/wa_files/sam_nhean.pdf

Image may contain: 1 person, text that says "ABDOUL-CARIMENasir SAM NHEAN (1889-1962) Dans mémoire familiale, évoqué frontière entre| ambodge Vietnam familiale plusieurs générations ancêtre SAM NHEAN 1889 une Chine installé àla rotectora français. Une 'exploitants agricoles. fois khum de Kompong Trabék dans SAM SAROUN province Puech avec qui eut7 enfants Prey Veng. NAN SAM Nareth suite une cousine germaine dans femme décédée, Neang Eng Siem, dont (Kompong Cham). Parcours l'administration cambodgienne sort diplômé de 'Ecole d'administration cambodgienne. premier nommé /pălat district) dans de yoskbat srok yukpätr (adjoint de plusieurs provinces parlant français, français. Par khmers. Chauvaysrok hvay sruk/ est toujours accompagné interprète lorsqu'il rencontre approfondie des http://aefek.free.fr"

Image may contain: text

Image may contain: text that says "son ABDOUL-CARIMENasir Tout SAM SAROUN, devient membre du Conseil Royaume. président 1958, année démission autre SAM SARY devient conseille price SIHANOUK, membre Haut Couronne un temps, 1958, éclate «l'affaire SAM SARY est proche Nommé début 'ambassade l'année ambassadeur Londres, colère e l'avoir rupture politicien prince Les conséquences système janvier oppotion motion cette affaire son SAM SARY NHEAN doivent forces policieres femme Neang Em (1° 1959, piégé directeur d'être envoyé SAM Toute deux blessés. femme esteront deux morts 1962, quelques mois après Em, funéraire. Un autre frère libération prison, SAM NHEAN décède. Mort, reine prince de Plusieurs honneurs envoie http://aefek.free.fr"

 

Flag Counter