លោក សម រង្ស៊ី បញ្ជាក់ពីគម្រោងមាតុភូមិនិវត្តន៍ នៃថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ / Sam Rainsy told RFA Friday (November 6) that he is planning to return to Cambodia “at any time” and is simply “waiting for an opportunity

ចែករំលែក ៖​

០៧ វិច្ឆិកា ២០២០ / 07 November 2020 - CNRP leadership's return to Cambodia (*)

ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក ជុន ចាន់បុត្រ តាមវិទ្យុអាស៊ីសេរី លោក សម រង្ស៊ី បញ្ជាក់ពីគម្រោងមាតុភូមិនិវត្តន៍ នៃថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ។

(*) Report from Radio Free Asia (RFA)

Sam Rainsy told RFA Friday (November 6) that he is planning to return to Cambodia “at any time” and is simply “waiting for an opportunity.
”On Tuesday, Phnom Penh’s deputy prosecutor Sen Heang posted a summons posted in front of the CNRP’s headquarters, calling in 13 senior officials and 46 party members—all of whom have fled overseas to avoid punishment following the party’s dissolution—to stand trial later this month on treason and incitement charges. Included among the accused 13 senior party officials are Sam Rainsy and his wife, deputy CNRP president and Cambodia’s former Minister of Women Affairs Mu Sochua, party parliamentarian Eng Chhai Eang and others.
Sam Rainsy said that now is the time for him and other senior CNRP officials to return, citing the summons. “If they summoned us, we need to go to,” he said.
“If the court summoned us, Hun Sen’s government must allow us to return, but they won’t. It’s just a show. They are closing the door for us.
”Sam Rainsy claimed that Hun Sen is “afraid” of the CNRP, which he said “is still alive in millions of people’s hearts.”
“We agree to return. If they want to arrest us, I volunteer to go and allow them to arrest us,” he said.

UNITED LEADERSHIP

Sam Rainsy claims that Hun Sen is using the court to try to split him from Kem Sokha. “Kem Sokha and Sam Rainsy are united,” he said.
“Hun Sen is afraid. The Hun Sen strategy is preventing Kem Sokha and Sam Rainsy from meeting and taking part in an election.” Kem Sokha is prevented from leaving Cambodia and Sam Rainsy is prevented from entering Cambodia. The two are prevented from meeting each other.
Sam Rainsy also suggested that Hun Sen is “taking Kem Sokha hostage” because there is no evidence to convict him.
Kem Sokha maintains his innocence and his lawyers have all along said that prosecutors lack evidence to convict. His trial has been dismissed as a sham by rights groups and Western governments, and in March, U.S. Ambassador Patrick Murphy issued a rare statement denouncing what he said were “fabricated conspiracy theories about the United States” introduced by the prosecution.
“[Hun Sen] is buying time to delay the trial” to make sure Kem Sokha is unable to undertake political activities or travel overseas, Sam Rainsy said. “Kem Sokha has not changed his mind. He is loyal and smart,” he said, noting that the party president had not asked for political rehabilitation or to form a new party since his arrest and the dissolution of the CNRP.
“Hun Sen is dreaming—he is buying time. There is no way this strategy (of splitting Kem Sokha from Sam Rainsy) works.”

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
បទអន្តរាគមន៍លោក សម រង្ស៊ី ជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី ៣០ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឆ្នាំ ១៩៩១ ស្តីពីប្រទេសកម្ពុជា / Video in English for the commemoration of the 30th anniversary of the 1991 Peace Agreements on Cambodia
សម រង្ស៊ី៖ "កម្ពុជានឹងមានការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយ ដូចកាលពីឆ្នាំ២០១៨ បើគេមិនឲ្យគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដំណើរការឡើងវិញទេ" / Sam Rainsy: "Cambodia Doomed to Repeat 2018 Electoral Farce Until Opposition CNRP Reinstated​"
យើងត្រូវទប់ទល់ ហ៊ុន សែន កុំឲ្យបំផ្លាញអនាគតយុវជនខ្មែរ / We must prevent Hun Sen from destroying the future of Khmer youth / Il faut empêcher Hun Sen de détruire l’avenir de notre jeunesse
លោក ញ៉ឹក ជូឡុង៖​ មេទ័ព​ និង​ អ្នក​ការទូត / Nhiek Tioulong: Général et diplomate / Nhiek Tioulong: General and diplomat
គ្មាននរណាអាចយកព្រះអាទិត្យ ទៅកាត់ទោសបានទេ បើនរណាចង់យកព្រះអាទិត្យ ទៅកាត់ទោស អ្នកនោះ នឹងរលាយ ដូចក្រមួនត្រូវថ្ងៃ ! / (*) Nobody can prosecute the sun. Anyone who tries it will burn their fingers, or more.
Flag Counter