មានកម្លាំង ៣ រង្វង់ ត្រៀមកម្ចាត់ ហ៊ុន សែន (Three forces will combine to eliminate Hun Sen)

ចែករំលែក ៖​

១៤ ឧសភា ២០១៩ / 14 May 2019 - Three forces will combine to eliminate Hun Sen.

មានកម្លាំង ៣ រង្វង់ ត្រៀមកម្ចាត់ ហ៊ុន សែន ៖

- រង្វង់ទី១ គឺ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្នេហាជាតិ ដែលនៅបង្កប់ក្បែរៗ ហ៊ុន សែន សព្វថ្ងៃ ហើយដែលត្រៀមកម្ចាត់ជនក្បត់ជាតិ ហ៊ុន សែន នេះ។

- រង្វង់ទី២ គឺ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេស ដែលនឹងងើបឈរ ដើម្បីបញ្ចប់របបសព្វថ្ងៃ ដឹកនាំដោយជនផ្តាច់ការ និងជនក្បត់ជាតិ ហ៊ុន សែន។

- រង្វង់ទី៣ គឺ ប្រទេសជិតខាង ដែលប្រឆាំង នយោបាយរណបចិន របស់ ហ៊ុន សែន ពីព្រោះនយោបាយនេះប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខ និងផលប្រយោជន៍ប្រទេសជិតខាងទាំងនោះ។ ពួកគេក៏មានគម្រោងកម្ចាត់ ហ៊ុន សែន ដែរ។

(សុន្ទរកថា ថ្ងៃ ១២ ឧសភា ២០១៩ នៅវត្តរតនៈមណ្ឌល ក្នុងទីក្រុង ហ្វ្រេសណូ / Fresno រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា / California សហរដ្ឋអាមេរិក)

 

Flag Counter