លោក François-Philippe Champagne រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស ប្រទេសកាណាដា បានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ ផ្ញើជូនលោក សម រង្ស៊ី ដើម្បីបញ្ជាក់ពីគោលជំហរ រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ នៃប្រទេសកាណាដា ដែលជម្រុញឲ្យមានការស្តារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ នៅប្រទេសកម្ពុជា​ / Today's letter to Sam Rainsy from Canada's Foreign Minister

ចែករំលែក ៖​

០៤ ធ្នូ ២០២០ / 04 December 2020 

Flag Counter