វ៉ាក់សាំង បង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលពិភពលោក កំពុងតែប្រើប្រាស់ ឬកំពុងរៀបចំប្រើប្រាស់មុនគេ / Most advanced anti-COVID vaccines which are about to be or are already being used.

ចែករំលែក ៖​

១១ ធ្នូ ២០២០ / 11 December 2020 - Most advanced anti-COVID vaccines (*)

វ៉ាក់សាំង បង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលពិភពលោក កំពុងតែប្រើប្រាស់ ឬកំពុងរៀបចំប្រើប្រាស់ ដោយសារតែប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាពរបស់វា ត្រូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ គឺសុទ្ធតែផលិតដោយលោកសេរីទាំងអស់។ នេះមិនមែនជាចៃដន្យទេ។ ការស្រាវជ្រាវតម្រូវឲ្យមានគំនិតទិតៀន ដែលរបបផ្តាច់ការ មិនចូលចិត្តទេ។ អ្វីដែលជម្រុញឲ្យមានគំនិតថ្មី និងជឿនលឿន គឺការប្រកួតប្រជែង ក្នុងបរិស្ថានប្រជាធិបតេយ្យ ដោយមានទីផ្សារសេរីយ៉ាងពិតប្រាកដ។ ក្រុមហ៊ុនឯកជន នៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យ តែងតែមានប្រសិទ្ធភាព ជាងក្រុមហ៊ុន ដែលស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រា ឬការណែនាំ ពីរដ្ឋអំណាច ឬពីគណបក្សកាន់អំណាច ក្នុងប្រទេសក្រោមរបបផ្តាច់ការ ដូចជាចិន និងរុស្ស៊ី ជាដើម។

បើចង់រួចផុតពីមហន្តរាយផ្សេងៗ ប្រទេសកម្ពុជា គួរណាស់ពឹងពាក់សហរដ្ឋអាមេរិក និងសហភាពអឺរ៉ុប ដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យ ហើយមិនត្រូវទៅធ្វើរណបចិន ហើយពឹងពាក់តែចិន ដូចសព្វថ្ងៃទេ។

(*) The most advanced anti-COVID vaccines, those which are about to be or are already being used as they have proved their effectiveness, are all produced by Western countries. That’s no accident. Research requires a critical approach which authoritarian regimes don’t tolerate. The most powerful motor of innovation is competition in a democratic environment with a real market economy. Private enterprise in democratic countries in general performs better than businesses which are more or less controlled by the state or the ruling party in authoritarian countries, notably China and Russia.

Image may contain: text that says "វ៉ាក់សាំង បង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលពិភពលោក កំពុងប្រើប្រាស់ ឬរៀបចំប្រើប្រាស់មុនគេ Most advanced anti-COVID vaccines which are about to be or are already being used ឈ្មោះវ៉ាក់សាំង ហៅជាខ្លី ឈ្មោះនៃក្រុមហ៊ុនផលិត ប្រទេសនៃក្រុមហ៊ុនផលិត Vaccine name in short Producers Companies Countries -PFIZER -សហរដ្ឋអាមេរិក USA -អាល្លឺម៉ង់ Germany សហរដ្ឋអាមេរិក USA -ចក្រភពអង់គ្លេស/ UK -ស៊ុយអ៊ែត Sweden PFIZER MODERNA -BioNTech MODERNA ASTRAZENECA AstraZeneca"

Flag Counter