គម្រោងទិញវ៉ាក់សាំង បង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា ជាទង្វើឥតប្រយោជន៍ និងបោកបញ្ឆោត / Cambodia's COVID-19 Vaccine Boondoggle

ចែករំលែក ៖​

២០ ធ្នូ ២០២០ / 20 December 2020 - Hun Sen is cheating the Cambodian people with his plan to buy COVID-19 vaccines (*)

ហ៊ុន សែន ត្រូវទទួលស្គាល់ថា គម្រោងភ្លីភ្លើរបស់គាត់ ដែលអះអាងថារៃអង្គាសលុយពីប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំង ចាក់បង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ គម្រោងនោះ បរាជ័យហើយ ពីព្រោះគ្មាននរណាអាចយួរកន្ត្រកទៅផ្សារទិញវ៉ាក់សាំង ដូចទិញនំអាកោរទេ។ ឥឡូវនេះ ហ៊ុន សែន ស្ងាត់ជ្រាបក្នុងរឿងនេះ ហើយគាត់ត្រៀមសងលុយសប្បុរសជន ដែលចាញ់បោកគាត់ មានទាំងស្តេចទីងមោងផងដែរ។
ប្រទេសកម្ពុជា ដែលមិនទាន់មានមនុស្សស្លាប់ម្នាក់ផង ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ នេះ គួររង់ចាំតែបន្តិច ច្បាស់ជានឹងទទួលបានជំនួយអន្តរជាតិ ក្នុងការផ្តល់វ៉ាក់សាំង បង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយមិនគិតថ្លៃ។ ជាពិសេស ការផ្តល់វ៉ាក់សាំង ដោយមិនគិតថ្លៃនេះ នឹងធ្វើឡើងតាមរយៈអង្គការសហប្រជាជាតិ (UN) និងអង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) តាមរូបភាពកម្មវិធី COVAX ដែលទើបតែចាប់ផ្តើមអនុវត្តន៍។

បន្ទាប់ពី ហ៊ុន សែន ប្រកាសរៃអង្គាសលុយពីប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំង សារព័ត៌មានអន្តរជាតិ The Diplomat បានលាតត្រដាងបំណងបោកបញ្ឆោតរបស់ ហ៊ុន សែន ក្នុងអត្ថបទខាងក្រោមនេះ មានចំណងជើង "Cambodia's COVID-19 Vaccine Boondoggle" មានន័យថា "គម្រោងទិញវ៉ាក់សាំង បង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា ជាទង្វើឥតប្រយោជន៍ និងបោកបញ្ឆោត"។ 

អត្ថបទសង្ខេប ៖ របប ហ៊ុន សែន តែងតែដើរសុំទានបរទេស ដោយដើរអង្វរម្ចាស់ជំនួយ ថាខ្លួនក្រណាស់ តែក្រោយពីបានទទួលជំនួយពីបរទេស ហ៊ុន សែន ដើរកុហកប្រជារាស្ត្រខ្មែរ ថាគណបក្សកាន់អំណាចសព្វថ្ងៃ ចេះរកលុយបានច្រើនណាស់ ដើម្បីប៉ុនប៉ងទិញទឹកចិត្ត ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ។ តែគម្រោងទិញវ៉ាក់សាំងចុងក្រោយនេះ ដែលរៃអង្គាសលុយ ពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរទៅវិញ បង្ហាញឲ្យឃើញថា របប ហ៊ុន សែន មិនអាចដើរភូតភគេឯង ដូចមុនទៀតទេ។ គ្មាននរណាជឿ ហ៊ុន សែន ឡើយថា គម្រោងទិញវ៉ាក់សាំងនេះ ចេញមកពីសប្បុរសធម៌ របស់គណបក្សកាន់អំណាចសព្វថ្ងៃ។ 

https://thediplomat.com/.../cambodias-covid-19-vaccine.../ 

(*) CAMBODIA’S COVID-19 VACCINE BOONDOGGLE

Cambodia’s ruling party is collecting tens of millions of dollars in donations from tycoons and the business elite to pay for COVID-19 vaccines. Indeed, the way Hun Sen wants ordinary Cambodians to see it, Cambodia has a “philanthropic party” not a “welfare state”; that if one takes away the ruling Cambodian People’s Party (CPP), the state collapses. The CPP is well-used to playing this game, with numerous schools and hospitals across the country named after Hun Sen and his cronies, supposedly paid for by the party, when in fact many were paid for by aid from foreign governments. Come any serious event the ruling party usually puts on its Janus-faced mask: It pleads of its poverty to foreigners and boasts of its wealth to Cambodians. The message is easily understood: it wants pity and money from foreigners, and fear and respect from locals. And the two aren’t unrelated: It is the money from foreigners that means the CPP can lie about its wealth and prestige. However, today we are seeing something different. Only the credulous believe that the money raised through private donations is going to purchase enough COVID-19 vaccines, when in fact they will fund doses for only the tiniest percentage of the population (...). The ordinary Cambodian is being shafted twice: once by the almost feudal system in which wealthy tycoons, many of whom have earned their money from stealing land and paying workers terrible wages, have been presented as the heroes, racing in to the rescue, and then because it will actually be the hard-earned tax money of the Cambodian people that funds the solution. The provision of COVID-19 vaccines will be done in such a way as to present them as a gift of Hun Sen, the CPP, and its meshed network of wealthy benefactors.” Yet, this clarion call for donations also reveals Hun Sen’s weakness, an admission that the state he has choke-holded since the 1980s lacks the funds to pay for the security of its own people. This isn’t the case, as the vaccines will have to be paid for with funds from tax revenue or from foreign donations, yet the hard-to-put-away narrative of a “philanthropic party” now takes away from his claims of building a competent, modern state. What we find, in fact, is Hun Sen now pleading poverty to the Cambodian people, as well.

Source: https://thediplomat.com/.../cambodias-covid-19-vaccine.../ 

Image may contain: one or more people

 

Flag Counter