សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការលើកពេលមាតុភូមិនិវត្តន៍ ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ។ / The CNRP delegation led by Mu Sochua will arrive in Phnom Penh on 17 January 2021.

ចែករំលែក ៖​

០២ មករា ២០២១ / January 02, 2021

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

 

 

Flag Counter