សហរដ្ឋអាមេរិក ក្រើនរំលឹកដល់ក្រុមហ៊ុន និងវិនិយោគិនជនជាតិអាមេរិកាំង ឱ្យប្រុងប្រយ័ត្ន មុននឹងវិនិយោគលើវិស័យហានិភ័យមួយចំនួននៅកម្ពុជា / U.S. Department of State: Business Advisory and GSP Assessment for Cambodia

ចែករំលែក ៖​

PRESS STATEMENT

NED PRICE, DEPARTMENT SPOKESPERSON

NOVEMBER 10, 2021

The United States has a long history of commitment to combatting corruption and supporting the rule of law in Cambodia and globally. Recent developments in Cambodia, including systemic corruption, transnational organized crime, and human rights abuses, threaten both U.S. national security interests and the fundamental freedoms of people in Cambodia.  U.S. officials have regularly raised these concerns with Cambodia’s leaders, but regrettably there have been no meaningful changes.

Today, the U.S. Department of State, the U.S. Department of the Treasury, and the U.S. Department of Commerce have jointly issued a business advisory to caution U.S. businesses currently operating in, or considering operating in, Cambodia to be mindful of interactions with entities involved in corrupt business practices, criminal activities, and human rights abuses.

This advisory addresses two primary areas of exposure for U.S. companies in Cambodia:

  • Illicit financial activities and related risks in the financial, real estate, casino, and infrastructure sectors; and
  • Entanglements with Cambodian entities involved in trafficking in persons, wildlife and narcotics trafficking, and related risks in some areas of the manufacturing and timber sectors.

Businesses should apply appropriate due diligence to mitigate the reputational, economic, and possible legal risks associated with potential exposure to entities in Cambodia that engage in corruption, criminal activities, illicit financial activities, or human rights abuses.

Additionally, the United States Trade Representative will conduct an assessment of Cambodia’s Generalized System of Preferences (GSP) eligibility as part of a broader GSP evaluation.  This assessment will be conducted following reauthorization of the program benefits and will include any new or amended eligibility criteria established by Congress.

The United States will continue to promote accountability for criminal activities, corrupt business practices, and human rights abuses through a whole-of-government effort and in close coordination with the private sector and our allies and partners.

Read the full business advisory here: https://www.state.gov/cambodia-business-advisory-on-high-risk-investments-and-interactions/.

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
ប្រតិកម្មលោក សម រង្ស៊ី ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ ថ្ងៃ២៨ វិច្ឆិកា ២០២១ / Sam Rainsy’s reaction to today’s events
កិច្ចប្រជុំ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ (សាខាថ្មី) នៅទីក្រុង Portland រដ្ឋ Maine សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃនេះ / CNRP meeting today in Portland (CNRP new branch), Maine, USA.
ច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក ស្តីពីលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់សញ្ជាតិ និងការដកហូតសញ្ជាតិ សម្រាប់ជនបរទេស ដែលទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកាំង ជាសញ្ជាតិទី២។ បកស្រាយដោយលោក ហាស់ សាន ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរ រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។​ / US laws on naturalization and revocation of naturalization. Explanation by Has San, a Cambodian American journalist living in the US.
បក្ខពួកលោក ហ៊ុនសែន ដែលមានសញ្ជាតិពីរ អាចនឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដកហូតសញ្ជាតិអាមេរិកាំង យោងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក / Status of Cambodian politicians with dual nationality
លោក សម រង្ស៊ី ថ្លែងអំណរគុណរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលទើបតែបានដាក់ទណ្ឌកម្ម មកលើថ្នាក់ដឹកនាំផ្តាច់ការ និងពុករលួយ នៃប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃ
Flag Counter