ការចោទប្រកាន់មិនទំនងទាល់តែសោះ មកលើអ្នកចង់បង្កើតគណបក្សបេះដូងជាតិ​ / The Cambodian authorities make two accusations against opponents who want to create the National Heart Party (NHP)

ចែករំលែក ៖​

១៤ វិច្ឆិកា ២០២១ / 14 November 2021 - Contradictory accusations (*)

ការចោទប្រកាន់មិនទំនងទាល់តែសោះ មកលើអ្នកចង់បង្កើតគណបក្សបេះដូងជាតិ

រដ្ឋអំណាច ហ៊ុន សែន បានចោទប្រកាន់អ្នកដែលបានដាក់ពាក្យ ចង់បង្កើតគណបក្សបេះដូងជាតិ ថាធ្វើការឲ្យគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ព្រមទាំងបានក្លែងបន្លំស្នាមមេដៃ ដែលបានប្រមូល ដើម្បីបំពេញបែបបទ។ ការចោទប្រកាន់ទាំងពីរនេះ មិនទំនងទាល់តែសោះ ពីព្រោះវាមិនស៊ីគ្នាទាល់តែសោះ។ បើគណបក្សបេះដូងជាតិ ចេញមកពីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិមែន នោះគណបក្សបេះដូងជាតិ មិនពិបាកអ្វីប្រមូលស្នាមមេដៃ ពីអ្នកគាំទ្រចំនួន ៥០០០ នាក់នោះទេ ពីព្រោះគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ មានអ្នកគាំទ្រយ៉ាងតិច ៣ លាននាក់ ដូចយើងបានឃើញ ក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ ២០១៣ និង ២០១៧។

(*) The Cambodian authorities make two accusations against opponents who want to create the National Heart Party (NHP):

- on the one hand that they are conniving with the CNRP (which was arbitrarily dissolved in 2017 and remains banned)

- on the other hand that they are using false signatures as they try to get the 5,000 that are legally required to form a new political party.

These two accusations are contradictory and mutually exclusive: if the NHP really came from the CNRP, it would have no trouble getting 5,000 real signatures, given that the CNRP won more than 3 million votes (45% of the electorate) in the last elections in 2013 and 2017 in which it was allowed to participate.

FRANÇAIS

Les autorités cambodgiennes accusent des opposants qui veulent créer le National Heart Party (NHP)

- d'une part d'être de connivence avec le CNRP (qui a été arbitrairement dissous en 2017 et reste interdit jusqu'à maintenant)

- et d'autre part d'avoir eu recours à des faux pour rassembler les 5000 signatures légalement requises pour former un nouveau parti politique.

Les deux accusations ci-dessus sont contradictoires et mutuellement exclusives: Si le NHP était vraiment l'émanation du CNRP, il n'aurait aucun mal à rassembler 5000 vraies signatures, sachant que le CNRP avait rassemblé plus de 3 millions de voix (45% de l'électorat) aux dernières élections de 2013 et 2017 auxquelles il avait pu participer.

 

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
ប្រតិកម្មលោក សម រង្ស៊ី ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ ថ្ងៃ២៨ វិច្ឆិកា ២០២១ / Sam Rainsy’s reaction to today’s events
កិច្ចប្រជុំ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ (សាខាថ្មី) នៅទីក្រុង Portland រដ្ឋ Maine សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃនេះ / CNRP meeting today in Portland (CNRP new branch), Maine, USA.
ច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក ស្តីពីលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់សញ្ជាតិ និងការដកហូតសញ្ជាតិ សម្រាប់ជនបរទេស ដែលទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកាំង ជាសញ្ជាតិទី២។ បកស្រាយដោយលោក ហាស់ សាន ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរ រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។​ / US laws on naturalization and revocation of naturalization. Explanation by Has San, a Cambodian American journalist living in the US.
បក្ខពួកលោក ហ៊ុនសែន ដែលមានសញ្ជាតិពីរ អាចនឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដកហូតសញ្ជាតិអាមេរិកាំង យោងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក / Status of Cambodian politicians with dual nationality
លោក សម រង្ស៊ី ថ្លែងអំណរគុណរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលទើបតែបានដាក់ទណ្ឌកម្ម មកលើថ្នាក់ដឹកនាំផ្តាច់ការ និងពុករលួយ នៃប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃ
Flag Counter