លោក សម រង្ស៊ី ថ្លែងអំណរគុណរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលទើបតែបានដាក់ទណ្ឌកម្ម មកលើថ្នាក់ដឹកនាំផ្តាច់ការ និងពុករលួយ នៃប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃ

ចែករំលែក ៖​

២៣ វិច្ឆិកា ២០២១ / 23 November 2021

នៅពេលដែលលោក សម រង្ស៊ី កំពុងតែធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិក លោកបានថ្លែងអំណរគុណ ក្នុងនាមប្រជារាស្ត្រខ្មែរ ជូនចំពោះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលទើបតែបានដាក់ទណ្ឌកម្ម មកលើថ្នាក់ដឹកនាំផ្តាច់ការ និងពុករលួយ នៃប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃ។ លោកបានបញ្ជាក់ថា មិនដែលមានប្រទេសណា អង្គការណា ឬស្ថាប័នណាទេ ដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្ម មកលើបក្ខពួកលោក ហ៊ុន សែន ដែលបានធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រខ្មែរ ជាង ៣០ ឆ្នាំមកហើយ។ ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិក ថ្មីៗនេះ មកលើជនឧក្រិដ្ឋ ដែលកំពុងធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រខ្មែរ គឺជាជំហានទី១ ឆ្ពោះទៅការបញ្ចប់និទណ្ឌភាព នៅប្រទេសកម្ពុជា។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក សម រង្ស៊ី នេះ ធ្វើចេញពីទីក្រុង Columbus រដ្ឋ Ohio ថ្ងៃ ២១ វិច្ឆិកា ២០២១។

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
ប្រតិកម្មលោក សម រង្ស៊ី ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ ថ្ងៃ២៨ វិច្ឆិកា ២០២១ / Sam Rainsy’s reaction to today’s events
កិច្ចប្រជុំ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ (សាខាថ្មី) នៅទីក្រុង Portland រដ្ឋ Maine សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃនេះ / CNRP meeting today in Portland (CNRP new branch), Maine, USA.
ច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក ស្តីពីលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់សញ្ជាតិ និងការដកហូតសញ្ជាតិ សម្រាប់ជនបរទេស ដែលទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកាំង ជាសញ្ជាតិទី២។ បកស្រាយដោយលោក ហាស់ សាន ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរ រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។​ / US laws on naturalization and revocation of naturalization. Explanation by Has San, a Cambodian American journalist living in the US.
បក្ខពួកលោក ហ៊ុនសែន ដែលមានសញ្ជាតិពីរ អាចនឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដកហូតសញ្ជាតិអាមេរិកាំង យោងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក / Status of Cambodian politicians with dual nationality
លោក សម រង្ស៊ី ថ្លែងអំណរគុណរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលទើបតែបានដាក់ទណ្ឌកម្ម មកលើថ្នាក់ដឹកនាំផ្តាច់ការ និងពុករលួយ នៃប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃ
Flag Counter