បក្ខពួកលោក ហ៊ុនសែន ដែលមានសញ្ជាតិពីរ អាចនឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដកហូតសញ្ជាតិអាមេរិកាំង យោងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក / Status of Cambodian politicians with dual nationality

ចែករំលែក ៖​

២៤ វិច្ឆិកា ២០២១ / 24 November 2021 - Status of Cambodian politicians with dual nationality (*)

យោងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក ដូចមានដកស្រង់ខាងក្រោមនេះ មន្ត្រី និងសមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលមានសញ្ជាតិពីរ គឺសញ្ជាតិខ្មែរផង និងសញ្ជាតិអាមេរិកាំងផង អាចនឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដកហូតសញ្ជាតិអាមេរិកាំង ពីបក្ខពួកលោក ហ៊ុនសែន ទាំងនោះ។ 

មូលហេតុនៃការដកហូតសញ្ជាតិនេះ គឺដោយសារតែគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលមានលោក ហ៊ុន សែន ជាប្រធាន មានលក្ខណៈជាគណបក្សផ្តាច់ការ (totalitarian party) ដែលបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រទេសចិនកុម្មុយនីស្ត ដែលចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិក ជាសត្រូវរបស់ខ្លួន ហើយដែលកំពុងតែគំរាមកំហែង និងឈ្លានពាន ប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងទ្វីបអាស៊ី។ 

ដូច្នេះ ការគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ពីជនជាតិខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងផងដែរ គឺផ្ទុយស្រឡះពីអ្វីដែលពួកគេបានស្បថ នៅពេលចូលសញ្ជាតិអាមេរិកាំង ថាពួកគេនឹងមានភាពស្វាមីភក្រ្ត ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយនឹងមិនបម្រើផលប្រយោជន៍សត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកណាមួយឡើយ។

គួរកត់សម្គាល់ថា លោក ហ៊ុន សែន ទើបតែបានជម្រុញឲ្យមានច្បាប់ថ្មីមួយ ប្រឆាំងអ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដែលមានសញ្ជាតិពីរ តែឥឡូវនេះ គាត់បែរមកការពារអ្នកគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលមានសញ្ជាតិពីរដែរ។ 

May be an image of text

(*) Status of Cambodian politicians with dual nationality (*)

Can the naturalization of CPP officials be revoked if they violate their oath of allegiance to the United States of America?

The CPP is definitely a "totalitarian party" bordering a "terrorist organization" (countless state-organized attacks with total impunity) that leads Cambodia to side with Communist China which behaves as an "enemy of the USA".

NATURALIZATION OATH OF ALLEGIANCE TO THE UNITED STATES OF AMERICA

"I hereby declare, on oath, that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity to any foreign prince, potentate, state, or sovereignty, of whom or which I have heretofore been a subject or citizen; that I will support and defend the Constitution and laws of the United States of America against all enemies, foreign and domestic; that I will bear true faith and allegiance to the same; that I will bear arms on behalf of the United States when required by the law; that I will perform noncombatant service in the Armed Forces of the United States when required by the law; that I will perform work of national importance under civilian direction when required by the law; and that I take this obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion; so help me God."
https://www.uscis.gov/.../naturalization-oath-of...

The principles embodied in the Oath are codified in Section 337(a) in the Immigration and Nationality Act (INA), which provides that all applicants shall take an oath that includes the following: Support and defend the Constitution and laws of the United States against all enemies, foreign and domestic.

When taking the Oath, the new citizen promises to (...) support and defend the U.S. Constitution and the laws of the United States against its enemies.
https://www.findlaw.com/.../can-your-u-s-citizenship-be...

"Can Your U.S. Citizenship Be Revoked?
Your citizenship may be revoked if the U.S. government can prove that you joined a subversive organization within five years of becoming a naturalized citizen. Membership in such organizations is considered a violation of the oath of U.S. allegiance."
https://www.findlaw.com/.../can-your-u-s-citizenship-be...

"A person is subject to revocation of naturalization if the person becomes a member of, or affiliated with, the Communist party, other totalitarian party, or terrorist organization within five years of his or her naturalization. In general, a person who is involved with such organizations cannot establish the naturalization requirements of having an attachment to the Constitution and of being well-disposed to the good order and happiness of the United States."
https://www.aila.org/.../featured-issue-denaturalization...

"The US federal government may choose to denaturalize an individual if he or she is or becomes a member or affiliated with the Communist Party, another totalitarian party, or a terrorist organization. Affiliation with certain political parties or organizations precludes naturalization because it shows that the individual is not attached to the principles of the U.S. Constitution."
https://immigrationforum.org/.../fact-sheet-on.../

"The Department of Homeland Security and the Department of Justice are ramping up efforts to investigate U.S. citizens and pursue denaturalization cases. This will result in many U.S. citizens being denaturalized and losing their citizenship."
https://www.ilrc.org/denaturalization-and-revocation...

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
ប្រតិកម្មលោក សម រង្ស៊ី ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ ថ្ងៃ២៨ វិច្ឆិកា ២០២១ / Sam Rainsy’s reaction to today’s events
កិច្ចប្រជុំ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ (សាខាថ្មី) នៅទីក្រុង Portland រដ្ឋ Maine សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃនេះ / CNRP meeting today in Portland (CNRP new branch), Maine, USA.
ច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក ស្តីពីលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់សញ្ជាតិ និងការដកហូតសញ្ជាតិ សម្រាប់ជនបរទេស ដែលទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកាំង ជាសញ្ជាតិទី២។ បកស្រាយដោយលោក ហាស់ សាន ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរ រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។​ / US laws on naturalization and revocation of naturalization. Explanation by Has San, a Cambodian American journalist living in the US.
បក្ខពួកលោក ហ៊ុនសែន ដែលមានសញ្ជាតិពីរ អាចនឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដកហូតសញ្ជាតិអាមេរិកាំង យោងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក / Status of Cambodian politicians with dual nationality
លោក សម រង្ស៊ី ថ្លែងអំណរគុណរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលទើបតែបានដាក់ទណ្ឌកម្ម មកលើថ្នាក់ដឹកនាំផ្តាច់ការ និងពុករលួយ នៃប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃ
Flag Counter