គ្មានសង្គ្រាមអ្វីទេ រវាង ហ៊ុន សែន និង សម រង្ស៊ី / There is no war between Sam Rainsy and Hun Sen

ចែករំលែក ៖​

គ្មានសង្គ្រាមអ្វីទេរវាង សម រង្ស៊ី និង ហ៊ុន សែន។ មានតែសង្គ្រាម ដែលជនផ្តាច់ការ ហ៊ុន សែន ធ្វើឡើង ប្រឆាំងប្រជារាស្ត្រខ្មែរ តែប៉ុណ្ណោះ។ (បទសម្ភាសន៍ ជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរី រាត្រីថ្ងៃទី ៣០ ឧសភា ២០១៩)

(*) There is no war between Sam Rainsy and Hun Sen. There is only a war that dictator Hun Sen is waging against the Cambodian people. (Today's interview with Radio Free Asia).
Sam Rainsy also develops the following two points:
1- Hun Sen continues to talk nonsense when it comes to the case of Kem Sokha because he doesn't want to release Kem Sokha from de facto house arrest at any cost. He cannot release Kem Sokha because he cannot drop the treason charge against him in spite of the absence of any credible evidence supporting that ludicrous charge. Dropping the charge would mean that the dissolution of the CNRP that Hun Sen ordered in 2017 under the accusation and pretext of "treason" committed by CNRP president Kem Sokha was not justified and that the opposition CNRP must therefore be legally reinstated. This is precisely what Hun Sen wants to avoid at any cost because what he fears most is a free and fair competition from the CNRP as the most popular and the only credible opposition party. But by adopting such a rigid position against Kem Sokha and the CNRP Hun Sen only shows his weakness and untenable political contradictions and his contempt for democratic principles and the rule of law in its real meaning.
2- Sam Rainsy considers Hun Sen as an usurper who originally came to -- and has managed to remain in -- power through illegitimate or non-democratic means:
- He was put in power by a foreign invading army in 1979.
- He lost the UN-organised national election in 1993 but bullied his victorious rivals to share power with him.
- He managed to seize full power again through a military coup in 1997.
- Since 1998 he has put in place a National Election Committee (NEC) which has manipulated all the successive elections to ensure most questionable victories for his ruling CPP.
- He arbitrarily dissolved the CNRP which nearly won the 2013 national election and should have won had the NEC been less biased.
- He has since implemented a most repressive policy to silence critics and cling to power as a despot.

 

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
តំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលី Mark Butler ថាជារឿងដ៏អស្ចារ្យដែលបានពិភាក្សា អំពីបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យជាមួយលោក សម រង្ស៊ី និងលោកស្រី ជូឡុង សូមូរ៉ា
សម រង្ស៊ី ស្វាគមន៍បណ្តឹង ហ៊ុន សែន នៅមុខតុលាការប្រទេសបារាំង
ទាំងពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលី ទាំងតំណាងរាស្ត្រនៃប្រទេសនេះ គាំទ្រដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោក សម រង្ស៊ី នៅថ្ងៃ ០៩ វិច្ឆិកា ២០១៩
តំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលី ជូនពរលោក សម រង្ស៊ី ឲ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃ ០៩ វិច្ឆិកា ២០១៩ នេះ យើងនឹងដណ្តើមប្រទេសកម្ពុជា យកមកប្រគល់សងប្រជារាស្ត្រខ្មែរវិញ ដែលជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីតែមួយគត់
Flag Counter